ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

12.6.09

ಪ್ರೇಮಪಾಶ.

ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿದ
ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ
ಎಂದು ಮುಗಿಯದ
ಭಾವನೆಗಳ ಪಾಶವೇ
ಪ್ರೇಮ!!
- ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅರಸ್.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...