ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

12.6.09

ಮರೀಚಿಕೆ.

ತಿಳಿದಷ್ಟೂ ತಿಳಿಯಾಗುವುದು
ತಿಳಿವು;
ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟೂ ಹತ್ತಿರವಾಗುವುದು
ಒಲವು;
ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚುವುದು
ಚೆಲುವು;
ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುವುದು
ಗೆಲುವು.
- ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅರಸ್.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...