ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

12.6.09

ಛೇ ಛೇ

ನಮ್ಮ ಜನಗಳೇ ಇಷ್ಟು
ಬದುಕಿರೋ ಅಷ್ಟು ದಿನ
ಸಾಯೋದೆ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂಥ
ಬದುಕ್ತಾರೆ;
ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ
ಬದುಕಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ
ಪಶ್ಚಾತಾಪದಿಂದ
ಸಾಯ್ತಾರೆ.
- ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅರಸ್.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...