ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

12.6.09

ವ್ಯಸನ.

ಮರೆಯದ ಮನಸಿನ
ಮಾತು
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆದಿದೆ;
ಹೃದಯದ ಕೋಟೆಯ
ಇಂಚು ಇಂಚು
ಕೊರೆಯುತ್ತಲಿದೆ.
- ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅರಸ್.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...