ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

22.8.12

ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡ ಚಳುವಳಿಗಳು' ಸಂವಾದ ಸಮಾವೇಶ

ಆತ್ಮೀಯರೆ, 

ಬಯಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟೂರು,  ಈ ಸಲದ  ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು  ಇದೇ ತಿಂಗಳ 25 ಮತ್ತು 26ರಂದು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.  ಈಸಲದ  ಸಮಾವೇಶದ ಸಂವಾದ ವಿಷಯ ' ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡ ಚಳವಳಿಗಳು' 

ಬನ್ನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. 

ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ 
ಅಕ್ಷತಾ ಕೆ.
ನಿರಂಜನ ಎಚ್.ಎಂ
ಅರುಣ್ ಜೋಳದ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ
ಭಾರತೀದೇವಿ. ಪಿ.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...