Jun 8, 2012

ಬದುಕು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ!

-ಹರ್ಷನ್
ಬದುಕು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ!
ದಿನ ನಾಲ್ಕು ಆಟ
ನಿತ್ಯ ಇದೇ ಪರಿಪಾಟ.
ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ 
ಜಂಜಾಟ ಮತ್ತು ಪರದಾಟ.
ಬದುಕು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ!
ಅದೇ ಪರದೆ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ.
ಆದರೆ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ 
ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯಥೆಯೇ ಬೇರೆ.
ಬದುಕು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ!
ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ 
ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ..
ಅರ್ಧವಿರಾಮವಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ,
ಬದುಕು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ!
ಶುರುವಾಗುವುದು ಕೊನೆಯಾಗುವುದು 
ನಾಳಿನ ಆಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ 
ತಯಾರಾಗುವುದು....
ಬದುಕು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ!
ದಿನ ನಾಲ್ಕು ಆಟ, ನಿತ್ಯ ಅದೇ ಪರಿಪಾಟ.

No comments:

Post a Comment