ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

25.4.11

ಮುಕ್ತಿ.

ಖೊಟ್ಟಿ
ದೇವರುಗಳ
ಹತ್ಯೆ ಮಾಡದೆ
ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ.
-ಅಶೋಕ್. ಕೆ.ಅರ್ 

2 comments:

  1. i cannot write here in kannada script. i even tried to copy comment written by me in word pad and paste here. But its not working here. Any suggestion by you to let me comment in kannada?

    ReplyDelete
  2. download nudi font and select unicode option then you can write in kannada in any site. or you can visit quillpad.com type there in kannada and cut and paste to where you want

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...