ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

9.7.12

ದೀಪ

ನೀ
 ದೀಪವಾದಮೇಲೆ
ನಿನ್ನವರಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯೇ
ಸ್ವಂತ!
- ಅಭಿ ಹನಕೆರೆ

1 comment:

  1. ತಾ ಬೆಂದು ಇತರರಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾದರೆ ಅದೇ ಬೆಳಕು ಅಭಿ...

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...