ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

5.5.09

ಮರೀಚಿಕೆ.

ಕಾಡುವ ಕನಸು ಕಂಗಳಲ್ಲಿ
ಬೇಡುವ ಬಯಕೆ ಮನದ
ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ,
ಸಿಗಲಾರದು ಎನ್ನುವ
ಕಟು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ
ದಿನಗಳು ಉರುಳುತಿದೆ
ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ.

- ಅರಸ್ .

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...